Gepost

2017/11/13

De afgelopen jaren is de aandacht voor start-ups enorm toegenomen. In iedere sector gingen we rondkijken of er een “Uber” opstond die de status quo onderuit zou schoppen. En omdat goedkoop geld de laatste jaren ruim voorhanden was, worden enorme bedragen in start-ups en scale-ups geïnvesteerd. De aandacht voor start-ups die we ook in Nederland zeer sterk zien, heeft ongetwijfeld een positief effect op innovatie, maar echte disruptie zien we maar op een enkele plek plaatsvinden.

Gepost

2017/11/13

Op 31 oktober jongstleden presenteerde ik de visie van Pb7 Research op IT security tijdens de Amsterdam Security Expo. Tussen alle slimme slotenmakers en fysieke beveiligers deed ik mijn bijdrage aan het slaan van de brug tussen fysieke en IT beveiliging, het thema van dit jaar. Dat deed ik niet door de bedreigingen te benadrukken, maar door vooral te kijken naar de waarde van datgene dat organisaties willen en ook moeten beschermen. Pas als duidelijk wordt waarom iets beschermd moet worden, kun je bepalen hoe je het wil beveiligen.

Gepost

2016/05/25

Het is alweer – of pas - 10 jaar geleden dat online boekhandel Amazon zich aan de wereld presenteerde als een leverancier van IT diensten. Deze onwaarschijnlijke zij-instromer heeft in de afgelopen 10 jaar als cloud-pionier de IT-wereld op zijn kop gezet. Naast een groeiende groep bijzonder enthousiaste gebruikers, ervaarde AWS ook veel scepsis in de IT-wereld. De scepsis ten aanzien van de cloud en AWS is inmiddels vrijwel geheel verdwenen. Wie zich teveel zorgen maakt over security of privacy-issues, vermijdt niet de cloud, maar bouwt zijn eigen cloud. Het grote nadeel van zo’n eigen cloud, is de onmogelijkheid om de schaal van de Amazon cloud te benaderen. En dan gaat het vooral om het enorme vermogen om continu verbeteringen door te voeren en continu nieuwe functionaliteit te ontwikkelen.   

Eén van de vragen waar Pb7 Research mee rondliep, is waar AWS zich naar toe ontwikkelt. Het blijkt niet zo eenvoudig om daar een antwoord op te vinden. Als we kijken naar de productaankondigingen kunnen we vaststellen dat AWS zich tot een enorme toolbox van cloudservices voor ontwikkelaars heeft ontwikkeld. Met AWS kan je als organisatie zelf je eigen cloud bouwen, waarbij IT uiteindelijk toch in control blijft. Als we naar de productaankondigingen kijken, schieten ze alle kanten op. Waar gaat AWS eigenlijk heen? En dus hebben we het maar gewoon aan ze gevraagd. 

Gepost

2016/01/20

Ieder jaar levert Pb7 Research een bijdrage aan het jaaroverzicht outsourcing van Computable. Ook dit jaar hebben we de verlengingen en nieuwe contracten nauwkeurig bekeken en geanalyseerd. We constateren daarbij een vijftal belangrijke trends.

Gepost

2015/08/18

Voor de meeste grote dienstverleners was het tweede kwartaal weer een kwestie van huilen met de pet op. En toch beloven ze allemaal (weer) beterschap voor de tweede helft van het jaar. Terwijl de bereidheid om te investeren in technologie sterk is toegenomen, lijkt zich dat alleen maar te vertalen in minder omzet voor grote IT dienstverleners. Organisaties willen meer technologie en minder handjes. In 2009, toen de vrije val die nu 6 jaar later nog altijd niet gestuit is zich inzette, werd de krimp vooral veroorzaakt door het stopzetten van advies, inhuur en projecten. Eenvoudige, rechttoe, rechtaan besparing. De bodem is hiervoor in het bedrijfsleven inmiddels eindelijk toch wel bereikt, maar in de publieke sector staan deze diensten juist weer sterk onder druk.

Gepost

2015/04/09

Het veldwerk van onze Enterprise IT Services Spending Survey 2015 is zojuist afgerond en inmiddels zijn we begonnen aan de analyse van de data. Doordat we grote delen kunnen vergelijken met onderzoek dat we de afgelopen 2 jaar hebben uitgevoerd, zijn we goed in staat om verschuivingen in de Nederlandse IT markt waar te nemen. De eerste bevindingen biedt een bijzonder interessant doorkijkje in waar Nederlandse organisaties met 500 of meer medewerkers mee bezig zijn. Enkele van de eerste bevindingen willen we u zeker niet onthouden:

Gepost

2015/02/25

De Nederlandse economie begint zich eindelijk te herstellen. Bedrijven kijken weer vooruit en zien dat de toekomst in digitalisering ligt. Zelfs de Nederlandse IT markt laat groei zien. In de media wordt ook nog eens volop gesproken over dramatisch oplopende tekorten op de arbeidsmarkt. Maar voor de grote IT dienstverleners in Nederland/Benelux die we ieder kwartaal bij Pb7 volgen, gaat de vlag niet uit. Waar de ene leverancier de krimp weer weet terug te dringen, dit kwartaal KPN, een ander zowaar weet te groeien, Capgemini, blijkt bij de andere dienstverlener, CGI, de krimp toch niet tot staan gebracht. 

Gepost

2015/01/06

Als ik één quote het afgelopen jaar vaak voorbij heb zien komen, is het wel William Gibson’s “The future is already here — it's just not very evenly distributed”. Als dit ergens voor waar is, dan geldt dit wel voor de opkomst van het Internet der Dingen. De essentie van het Internet der Dingen is dat sensoren gegevens registreren en via een netwerk verzenden naar een centrale computer die deze gegevens opslaat en verwerkt. Als die sensor bijvoorbeeld aan een machine vastzit en bijvoorbeeld de mate van activiteit registreert (laten we het even simpel houden), kan deze informatie gebruikt worden om slimmer onderhoudswerkzaamheden te plannen. Door minder vaak, maar wel op het juiste moment, een onderhoudsmonteur op de machine af te sturen, worden onderhoudskosten beperkt en is de machine optimaal actief.

Gepost

2014/11/26

Cloudoplossingen zijn niet meer weg te denken uit het moderne applicatielandschap. Dat geldt voor steeds meer toepassingen als bijvoorbeeld CRM of HR-applicaties. Maar lang niet iedere organisatie staat meteen te springen om een ERP-oplossing uit de cloud. Toch neemt ook de interesse voor ERP uit de cloud duidelijk toe. Infor ziet in ieder geval genoeg klanten bewegen om een sterke push naar de cloud in te zetten, maar heeft ook zelf nog de nodige stappen te gaan.

Gepost

2014/11/04

Gebruikers betrekken bij het ontwikkelen van applicaties blijft een lastige zaak. Het is niet zo dat de gebruiker niet wil meewerken. Het is ook niet zo dat gebruikers of ontwikkelaars zich de voordelen er niet van realiseren. Maar het is wel zo dat het in de praktijk veel te weinig gebeurt. Volgens slechts 23% IT-beslissers bij grote Nederlandse bedrijven wordt er nauw samengewerkt voor toepassingen voor intern gebruik, terwijl zelfs maar 9% zegt dit te doen voor externe toepassingen als consumenten- en ketenapplicaties.