Gepost

2016/01/20

Ieder jaar levert Pb7 Research een bijdrage aan het jaaroverzicht outsourcing van Computable. Ook dit jaar hebben we de verlengingen en nieuwe contracten nauwkeurig bekeken en geanalyseerd. We constateren daarbij een vijftal belangrijke trends.

1. Toenemende activiteit

In 2015 is de aandacht voor outsourcing verder toegenomen. Enerzijds blijft er druk staan op middelgrote en grote organisaties om op zoek te blijven gaan naar kostenbesparingen, waardoor het middel outsourcing nog altijd vaak op de agenda komt. Maar wat zeker in 2015 steeds belangrijker werd, is dat middelgrote organisaties steeds hogere eisen stellen aan IT, aangezien hun bedrijfsprocessen er steeds afhankelijker van worden. Veel van deze organisaties worstelen met het op een hoger niveau brengen van de eigen IT dienstverlening en gaan op zoek naar ondersteuning buiten de deur. Het is niet toevallig dat in de lijst met deals uit 2015 weer veel contracten staan met lokale overheden en onderwijs- en zorginstellingen. Hier hebben organisaties de meeste moeite om de veranderende eisen bij te houden van wet- en regelgevers en heeft men ook vaak de meeste moeite om zelf hoogstaand technisch personeel aan te trekken en te behouden. Tel daarbij op dat het aantal fusies bij deze sectoren groot is en blijft en de budgetten onder druk blijven en het wordt duidelijk dat deze ontwikkeling in de komende jaren zich zeker doorzet.

2. Service integratie terug op de agenda

Hoewel de mate van activiteit duidelijk groeit, blijven nieuwe megadeals uit. De grootste deals die we in 2015 zagen, waren verlengingen van oudere grote contracten. De meeste nieuwe contracten zijn met kleinere organisaties of zijn simpelweg kleiner dan voorheen. Ook in 2015 zagen we dat veel organisaties de regie weer meer in eigen handen proberen te krijgen en veel gerichter diensten gaan inkopen. Daarbij is een sterk groeiende vraag waarneembaar naar managed services en cloudoplossingen. De gespreide aankoop van diensten neemt bij veel organisaties inmiddels zulke grote vormen aan, dat ze steeds meer gedwongen worden om een regie-organisatie op te tuigen om al deze diensten te orkestreren en te beheren. Outsourcers proberen daar op in te spelen door nog maar eens te proberen of ze zich zelf kunnen lanceren als “service integrator” met de nieuwe afkorting SIAM (Servive Integration and Management), maar de meeste organisaties gaan er vanuit dat deze rol niet, of hooguit gedeeltelijk, zou moeten worden uitbesteed.

3. Een evolutionaire rol van de cloud

De publieke cloud biedt een alternatief voor veel diensten die in outsourcingcontracten zijn vastgelegd: het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om infrastructuur als een service naar behoefte af te nemen, complete of gedeeltelijke werkplekken te leveren, en applicaties af te nemen. Opvallend is dat vooral in Nederland, grote organisaties deze weg voorzichtig bewandelen en er de voorkeur aan geven om via de weg van de geleidelijkheid te bouwen aan private cloudoplossingen. Dat is prettig voor de outsourcingleverancier, want zo blijft deze relevant. Toch zien we dat ook al de vraag naar private cloudoplossingen de loyaliteit jegens vaste leveranciers onder druk zet en er vaker leveranciersvervanging optreedt. Toch dreigt de nogal geleidelijke weg naar private cloudoplossingen outsourcers aan de ene kant en contract managers aan de andere kant wat in slaap te sussen. We verwachten dat dat in 2016 maar beperkt gaat veranderen, waardoor het slagveld in de jaren daarna wel eens opvallend groot zou kunnen zijn (outsourcers die de slag hebben gemist, afnemers die opgezadeld zitten met logge contracten).

4. Insourcing en shared services keren niet de outsourcingtrend

Ook in 2015 zien we duidelijk dat er een tegenbeweging in de markt aanwezig is. In zijn algemeenheid zien we dat organisaties vooral de regie weer terug in huis trekken, maar zeker in de publieke sector zoeken organisaties alternatieven voor outsourcing. Vooral in gemeenteland wordt het model van shared services, waarbij een centrale gemeente of een samenwerkingsverband IT ontwikkeling en beheer naar zich toetrekt, steeds meer gemeengoed. En ook het Rijk probeert weer meer zelf te doen, mede onder invloed van de commissie Elias. We kunnen deze ontwikkeling ook meer gaan verwachten in de zorg, waar het leverancierslandschap soms wat eenzijdig is. Toch zullen we de komende jaren naar verwachting zien dat veel van deze clubs steeds meer diensten gaan inkopen. Nee, de outsourcingtrend is nog lang niet gekeerd.

5. Indiërs zijn weer zichtbaarder aanwezig

Het laatste wat ons opvalt in 2015, is dat Indiase partijen weer wat meer zichtbaarheid in de Nederlandse markt krijgen. Het leek een tijd steeds stiller te worden, maar in 2015 zijn ze weer terug en vaak in de vorm van transformatieve partner. Hoewel ze weer prominenter aanwezig zijn en goed inspelen op de vraag naar transformatie (vooral van multinationals en in finance), neemt de invloed op de Nederlandse markt eigenlijk niet heel veel meer toe. Ze blijven druk zetten op tarieven aan de bovenkant van de markt, spelen goed op de transformatieve behoeften van zeer grote organisaties, maar slagen er niet in om een bedrijfsmodel te ontwikkelen waarmee ze de markt verder effectief kunnen penetreren.