Gepost

2015/04/09

Het veldwerk van onze Enterprise IT Services Spending Survey 2015 is zojuist afgerond en inmiddels zijn we begonnen aan de analyse van de data. Doordat we grote delen kunnen vergelijken met onderzoek dat we de afgelopen 2 jaar hebben uitgevoerd, zijn we goed in staat om verschuivingen in de Nederlandse IT markt waar te nemen. De eerste bevindingen biedt een bijzonder interessant doorkijkje in waar Nederlandse organisaties met 500 of meer medewerkers mee bezig zijn. Enkele van de eerste bevindingen willen we u zeker niet onthouden:

Het Nieuwe Werken is definitief passé
Vorig jaar meldde Pb7 dat vooral in het bedrijfsleven de aandacht voor HNW aan het verslappen was. In de publieke sector stond het nog volop in de belangstelling, maar het aantal grote HNW-initiatieven nam beduidend af in het bedrijfsleven. Al met al werd HNW na security toch nog steeds het meest genoemd als IT investering. Dit jaar moet HNW het doen met slechts de tiende positie.

Gaan grote organisaties naar de publieke cloud?
Het verrassende antwoord is: NEE. Het aantal organisaties dat zegt te investeren in publieke cloud en SaaS is afgenomen van 28% tot slechts 13%! Gaan grote Nederlandse organisaties dan helemaal om de cloud heen? Dat niet. Het aantal bedrijven dat in private cloud investeert is vrijwel gelijk en het aantal bedrijven dat in hybride clouds investeert neemt zelfs sterk toe tot 24%. Opvallend is daarbij dat hybride clouds nauwelijks enige tractie ervaren in de publieke sector. Dit alles betekent niet per se dat grote organisaties het gebruik van publieke clouddiensten beperken. Het laat wel zien dat IT de controle over de cloud binnen de organisatie probeert te trekken. Daarbij geldt de weg van de geleidelijkheid, waardoor Nederland ongetwijfeld langzamer in de publieke cloud zal groeien dan we in veel andere landen zullen zien.

Flexibele arbeid blijft de zwakke broeder in de IT dienstenmarkt
Waar we specifiek vragen naar de afname van IT diensten, zien we een herstel van de IT dienstenvraag. Bedrijven verwachten meer projecten uit te besteden, meer advies in te huren en het beheer nog meer de deur uit te doen (maar ook weer vaker delen terug in huis te halen). Waar de vraag achterblijft, is op het vlak van de “handjes”. Grote bedrijven verwachten een minimale groei op het vlak van detachering. En ze verwachten vooral om beduidend minder met ZZP’ers te zullen gaan werken.
De komende weken gaat Pb7 Research de ruwe gegevens verder analyseren en zullen we ons licht laten schijnen op de voortgaande transitie van de Nederlandse IT dienstenmarkt.

Over het onderzoek
Pb7 Research voert eens per jaar een onderzoek uit onder organisaties met 500 of meer medewerkers binnen Nederland. Het veldwerk is uitgevoerd in de eerste week van april 2015 en vooral gericht op de plannen voor 2016 en verder. De resultaten worden gecombineerd met leveranciersonderzoek en diverse andere onderzoeken van Pb7 Research, in workshops op maat voor IT dienstverleners, veelal als onderdeel van hun planningsproces of strategische oriëntatie.