Gepost

2016/05/25

Het is alweer – of pas - 10 jaar geleden dat online boekhandel Amazon zich aan de wereld presenteerde als een leverancier van IT diensten. Deze onwaarschijnlijke zij-instromer heeft in de afgelopen 10 jaar als cloud-pionier de IT-wereld op zijn kop gezet. Naast een groeiende groep bijzonder enthousiaste gebruikers, ervaarde AWS ook veel scepsis in de IT-wereld. De scepsis ten aanzien van de cloud en AWS is inmiddels vrijwel geheel verdwenen. Wie zich teveel zorgen maakt over security of privacy-issues, vermijdt niet de cloud, maar bouwt zijn eigen cloud. Het grote nadeel van zo’n eigen cloud, is de onmogelijkheid om de schaal van de Amazon cloud te benaderen. En dan gaat het vooral om het enorme vermogen om continu verbeteringen door te voeren en continu nieuwe functionaliteit te ontwikkelen.   

Eén van de vragen waar Pb7 Research mee rondliep, is waar AWS zich naar toe ontwikkelt. Het blijkt niet zo eenvoudig om daar een antwoord op te vinden. Als we kijken naar de productaankondigingen kunnen we vaststellen dat AWS zich tot een enorme toolbox van cloudservices voor ontwikkelaars heeft ontwikkeld. Met AWS kan je als organisatie zelf je eigen cloud bouwen, waarbij IT uiteindelijk toch in control blijft. Als we naar de productaankondigingen kijken, schieten ze alle kanten op. Waar gaat AWS eigenlijk heen? En dus hebben we het maar gewoon aan ze gevraagd. 

Volgens Danilo Poccia, Technical Evangelist van AWS is er een eenvoudige verklaring voor het grote aantal aankondigingen, uitbreidingen en nieuwe toepassingen. Meer dan 99% van alle veranderingen is gedreven door feedback en vragen van klanten. Als klanten met een goede use-case komen en helder kunnen maken wat ze nodig hebben, kijkt Amazon of ze daar aan tegemoet kunnen (en willen) komen. Ze richten zich daarom vooral op de dingen die niet veranderen: organisaties willen meer wendbaarheid, lage kosten en minder energie in IT hoeven te steken. Vandaar dat AWS containers omarmd heeft. En vandaar dat ze sterk inzetten op serverless architectuur als de volgende stap.

“Serverless” betekent dat een ontwikkelaar simpelweg code kan kloppen zonder zich druk te hoeven maken over het inrichten van fysieke of virtuele applicatieservers: met onder meer AWS Lambda, anderhalf jaar geleden voor het eerst gelanceerd, gebeurt het inrichten en schalen automatisch. Als het volume ineens sterk toeneemt, wordt volautomatisch geschaald. Handig, en je betaalt nu pas echt alleen voor wat je nodig hebt, in plaats van wat je zelf hebt aan- of uitgezet. Bedrijven als Reuters, Coca-cola, Ferrero, maar ook Blendle, maken hier inmiddels gebruik van en rapporteren grote tijds- en kostenbesparingen. Dat heeft onder meer te maken met het veel eenvoudiger in productie kunnen nemen van prototypen zonder de noodzaak van uitgebreide testen aan de productie-omgeving en op het gebied van security. Bovendien kan het nu ook geïntegreerd worden in een Virtual Private Cloud, werkt het met AWS’ IoT oplossingen, etc.

Naast serverless computing ziet Poccia een sterke vraag naar data analytics en verwacht dus logischerwijs veel ontwikkeling vanuit AWS op dit gebied. Waar traditioneel alleen zeer grote organisaties het zich konden veroorloven om een data warehouse te bouwen en analytische toepassingen te draaien, biedt AWS big data en analytics, waaronder machine learning, “as a service”. Dus geen tweejarig project meer om alleen maar een data warehouse te bouwen: data analytics kunnen naar behoefte worden afgenomen en komen zo binnen het bereik van kleinere organisaties. AWS ziet ook dat veel startups hiermee een nieuw aanbod bouwen, veelal met een specifieke sectorspecialisatie.

AWS Hoofd Benelux Kamini Aisola ziet dat de vraag van (Nederlandse) klanten ook structureel meer aan het verschuiven is, doordat cloud computing voor steeds meer organisaties een duidelijk zakelijk doel dient. Daardoor verschuift de rol van AWS gaandeweg van technische toolbox naar een verzameling diensten op een wat hoger niveau, meer managed services zo je wil. Enerzijds neemt daardoor de vraag toe naar diensten van partners uit Amazon’s marketplace. Anderzijds verschuift de focus ook meer naar producten die een concrete zakelijke toepassing vormen. Een jaar of twee geleden introduceerde AWS een eigen virtuele werkplek: Workspaces. Endemol bijvoorbeeld is, zoals we konden verifiëren, een zeer tevreden gebruiker. En nu, ontwikkeld in Den Haag, biedt AWS ook mail en calendar servers aan. Ongetwijfeld komen de eerste gebruikers nu ook weer van de creatieve randen van de zakelijke markt vandaan.  

AWS wordt vooral gebouwd op iteraties en is daarmee in essentie een zich evolutionair ontwikkelende organisatie. Het aantal iteraties, de snelheid waarmee deze worden uitgevoerd en de kosten-effectiviteit ervan, zijn ongekend. Vreemd genoeg weten we daardoor dat AWS in een markt die vaak als revolutionair wordt beschouwd, vooral ook zichzelf blijft. Dat AWS meer automation aan zijn toolbox zal gaan toevoegen en daardoor meer managed services zal gaan bieden, is niet meer dan logisch. De cloud draait immers rond automation.