Klantbelevingsonderzoek

Pb7 Research is gespecialiseerd in B2B klantbelevingsonderzoek voor IT-bedrijven. Onze werkwijze is speciaal ingericht op IT-bedrijven met enkele honderden tot enkele duizenden accounts. We brengen voor u in kaart hoe tevreden uw klanten zijn, hoe ze over u denken, de loyaliteit, wat de verbeterpunten zijn en hoe de klantwens zich ontwikkelt.

Werkwijze

Pb7 werkt in nauwe samenwerking met de klant een vragenlijst uit. Daarbij gebruiken we een algemeen sjabloon dat op maat wordt gemaakt voor de klantsituatie en de markt waarin deze actief is. De volgende secties komen daarbij aan bod:

 •  Tevredenheid
  • Informatievoorziening
  • Contact
  • Totaalwaardering en verbeterpunten
 • Imago en loyaliteit
  • Imago
  • Loyaliteit
 • Optie: Impact van een gebeurtenis (overname, nieuwe CEO, koerswijziging, etc.)
 • Ontwikkeling van de klantbehoefte
  • Belangrijkste uitdagingen (in relatie tot uw markt)
  • Verkoopkansen

Pb7 Research programmeert de vragenlijst en verzamelt op anonieme wijze de respons. Iedere individuele “ID-code” wordt afgevangen en gedeeld met u zodat duidelijk is wie de vragenlijst wel of  niet heeft ingevuld. Vervolgens spreken we af wie de uitnodigingen per email naar de klantenbase stuurt. Het ene bedrijf houdt dat liever in eigen hand, terwijl een ander het liever aan Pb7 overlaat. U bent zelf verantwoordelijk voor het nabellen/mailen van uw klanten om ze te herinneren aan deelname.

Pb7 zal waar mogelijk een lineaire regressie-analyse uitvoeren om te bepalen welke eigenschappen de grootste impact hebben op de klanttevredenheid. Omdat de N van B2B onderzoek relatief klein is, is vooraf niet duidelijk of deze analyse significante uitkomsten biedt.

Aan het eind van het traject, ontvangt u een slide deck met de resultaten, analyse en uitgebreide conclusies en aanbevelingen, alsook een tabellenboek. De resultaten worden (indien gewenst) on-site gepresenteerd en uitgebreid besproken.

Lopende onderzoeken

Ook nemen we bestaande klanttevredenheids- en belevingsonderzoeken over. We houden daarbij enerzijds de continuïteit in het oog, zodat gegevens kunnen worden vergeleken en trends worden vastgesteld, maar we optimaliseren ook de vragenlijst zodat deze aan de hoogste eisen van marktonderzoek voldoet en recht doet aan de dynamiek in uw markt.

Privacy gewaarborgd

De privacy van de respondenten is te allen tijde gewaarborgd. U krijgt een lijst ID-codes die u zelf kunt koppelen aan individuele klanten. Pb7 rapporteert terug welke ID-codes de vragenlijst (anoniem!) hebben ingevuld, zodat u weet wie u nog moet herinneren aan deelname en wie niet. Indien gewenst, stuurt Pb7 de uitnodigingen per email uit. In dat geval verwachten wij van u een lijst met emailadressen die beveiligd is met een apart verstuurd wachtwoord. Alle persoonsgegevens worden van iedere locatie verwijderd na gebruik. Bij het invullen van de vragenlijst worden geen persoonsgegevens gekoppeld, tenzij daar expliciet toestemming voor wordt gegeven.

Waarom samenwerken met Pb7 Research?

Pb7 Research is gebouwd op een kwart eeuw ervaring met marktonderzoek in de B2B IT-markt. We beschikken over uitgebreide kennis van onder andere IT security, colocatie, datacenter infrastructuur, cloud, IoT en IT dienstverlening en werken voor gerenommeerde merken. Doordat we uw markt goed kennen, kunnen we het klantbelevingsonderzoek uitstekend laten aansluiten op de specifieke kenmerken van uw markt en zijn we beter in staat om de resultaten te analyseren en vertalen naar zinvolle aanbevelingen.